Książka Ikabog to prezent od J.K. Rowling dla dzieci dotkniętych skutkami lockdownu w czasie pandemii koronawirusa na całym świecie. Autorka napisała tę baśń przed dekadą.

Pomysł na Ikaboga powstał dawno temu, gdy czytałam tę historię moim dzieciom wieczorami do poduszki – rozdział po rozdziale, na bieżąco, w tym samym czasie, gdy ją pisałam. 

Ponieważ pisarka miała wówczas inne zobowiązania, opowieść nie ukazała się drukiem, lecz wylądowała na strychu. I kiedy nastał czas koronawirusa i domowej kwarantanny, szczególnie ciężko tolerowanej przez dzieci, J.K. Rowling przypomniała sobie o tej opowieści. Przyniosła ją ze strychu, wprowadziła kilka poprawek i udostępniła  za darmo w internecie. Opowieść ukaże się również drukiem, a cały zysk ze sprzedaży zostanie przekazany organizacjom i projektom wspierającym walkę z Covid-19.

Konkurs na ilustracje Ikabog

Teraz, gdy książka ma się ukazać drukiem, potrzebujemy Waszej pomocy przy tworzeniu szaty graficznej! Każdy z Was ma szansę zostać ilustratorem książki J.K. Rowling! Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze ilustracje do Ikaboga!

Od 11 sierpnia do 25 września, od poniedziałku do piątku, będziemy publikować kolejne rozdziały opowieści wraz z motywami do zilustrowania wskazanymi przez Autorkę.
Rodzice i opiekunowie w imieniu młodych artystów w wieku 7-12 lat mogą zgłaszać prace w oficjalnym konkursie na ilustracje do 2 października br. Niezależne jury wyłoni trzydzieści cztery zwycięskie prace, które znajdą się w drukowanej wersji książki. Jej publikacja zaplanowana jest na listopad 2020 r.

Szczegóły dotyczące zasad zgłaszania prac konkursowych, wytyczne związane z wiekiem uczestników oraz inne szczegóły znajdziecie w zakładce Zasady konkursu. Prosimy zapoznać się z nimi przed przesłaniem ilustracji poprzez poniższy formularz.

Powodzenia!

Ilustracja musi zostać narysowana lub namalowana w kolorze przez dziecko. Przyjmujemy tylko ilustracje wykonane odręcznie tradycyjnymi technikami; prace cyfrowe nie będą brane pod uwagę.

Ilustracja musi zostać wykonana w pionie na białej gładkiej kartce formatu 210 x 275 (z kartki A4 odetnij albo zagnij od góry pasek szerokości ok. 2 cm). Najlepiej wykonać pracę farbami lub pastelami, by kolory były intensywne (odradzamy twarde kredki ołówkowe). Ilustrację rozplanuj na całej kartce, nie przesyłaj nam małego elementu na środku kartki). Nie używaj flamastrów z brokatem, fluorescencyjnych i metalizowanych, gdyż nie da ich się zreprodukować w druku.

Ilustracja nie może być podpisana ani na rewersie, ani na awersie.

Ilustracja musi być oryginalną pracą dziecka, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie może zawierać fragmentów ilustracji lub tekstów osób trzecich, marek czy logotypów firm.